Fræsning

Vores CNC-styrede fræsningsmaskiner gør det muligt at designe og bearbejde
større konstruktioner, som består af elementer, emner og former i helt andre
dimensioner end dem vi arbejder med i langdrejningen og automatdrejningen.

Vi fræser præcisionsemner i både små og store serier.